חיפוש מתקדם

הצגת תוצאות לפי...

חפשו לפי:

מציאת תוכן...

"מחלות נוירודגנרטיביות" יחפש אחר שם העצם המורכב בעוד שמחלות נוירודגנרטיביות יחפש את שתי המילים בנפרד. כולן צריכות להיות נוכחות בחיפוש הטקסט הכלול באינדקס; עבור חיפוש המושג, יימצאו המושגים הרלוונטיים ביותר שבהם כל המילים נמצאות ויבוצע חיפוש של התוכן המבוסס עליהן."
ייעשה שימוש במשפט המדויק ללא קשר לתווים שבו והמשפט יהיה קיים בתוכן שנמצא.
"מחלות נוירודגנרטיביות" יחפש אחר שם העצם המורכב בעוד שהביטוי מחלות נוירודגנרטיביות יחפש את שתי המילים בנפרד. לפחות אחת מהמילים תהיה קיימת בעת ביצוע חיפוש של הטקסט; עבור חיפוש המושג, יימצאו המושגים הרלוונטיים ביותר שבהם אחת המילים נמצאת ויבוצע חיפוש של התוכן המבוסס עליהן.
"מחלות נוירודגנרטיביות" יחפש אחר שם העצם המורכב בעוד שהביטוי מחלות נוירודגנרטיביות יחפש את שתי המילים בנפרד. אף אחת ממילים אלה לא תהיה קיימת בעת חיפוש טקסט.

צמצום התוצאות לפי...

סוג התוכן:
מציאת תוכן לפי סוג התוכן הנבחר