מסה על הסובלנות: וולטר

Denis Charbit (מבאר), אבי שגיא (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'מסה על הסובלנות: וולטר'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.