'סר לבם מן העליונה': חשיבה מחודשת על גבולותיה של 'ספרות הקבלה' ועל ההתנגדות ל'קבלה' במחצית הראשונה של המאה השלוש-עשרה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

גרשם שלום בספרו על ראשית הקבלה כתב מסקנה מעניינת, שלא זכתה לפיתוח נרחב בספרות המחקר. על פי שלום, המקובלים, לפחות בשלבים הראשונים של התפתחות ספרות הקבלה, לא היו רק מפיציה של אמונה יהודית חדשה ונועזת - אלא גם לחמו כנגד תפיסות תיאולוגיות של אנשים בני זמנם, שעל פי הגדרתו היו 'בעלי דיעות חופשיות'. בספרות המחקר שדנה בצמיחתה של הקבלה על זרמיה המגוונים שפעלו במאה השלוש-עשרה נמצאים בעיקר תיאורים של המקובלים כמפיצים המרכזיים של תפיסות יהודיות מיתיות ומיסטיות בימי הביניים המאוחרים. המאמר מבקש להראות כי אבחנתו של שלום מדוייקת יותר ממה שאפשר לשער במבט ראשון וכי ספרות הקבלה לפחות בעשורים הראשונים להתפתחותה אכן צמחה גם מתוך תגובה אפולוגטית לתפיסות תיאולוגיות, מיתיות, מיסטיות ותיאוסופיות נועזות בנות הזמן, שהמקובלים התנגדו להן, או למצער ביקשו להצר את צעדיהן. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהTheir Heart Was Turned Away from the Uppermost: Rethinking the Boundaries of the 'Kabbalistic Literature' and the Opposition to 'Kabbalah' in the First Half of the 13th Century
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)307-339
מספר עמודים33
כתב עתדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
כרך85
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אלוהים
  • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
  • המעילי, מאיר -- מנרבונה -- המאה ה-13
  • ספירות (קבלה)
  • פילוסופיה יהודית של ימי הביניים
  • קבלה
  • שלום, גרשם -- 1897-1982
  • תאוסופיה
  • תפילה (יהדות)

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום ''סר לבם מן העליונה': חשיבה מחודשת על גבולותיה של 'ספרות הקבלה' ועל ההתנגדות ל'קבלה' במחצית הראשונה של המאה השלוש-עשרה'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי