המהפכה השקטה: לוח אינטראקטיבי בבתי הספר כתשתית לפדגוגיה חדשנית במאה ה-21

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

כמו כן, מאמר זה דן בשינויים החלים בתפקיד המורה בתהליך הטמעת טכנולוגיית הלו"א בתהליכי הוראה-למידה. מאמר זה סוקר גישות תאורטיות ומחקרים אמפיריים במטרה לבחון האם הטמעתו של לוח אינטראקטיבי יש בה כדי לחזק את ההוראה הפרונטאלית או למנף לשינויים פדגוגיים ובכך לחולל "מהפכה" שקטה בבית הספר. Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהThe silent revolution: Promoting 21th century pedagogy by implementing Interactive Whiteboards in education system
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)139-156
מספר עמודים18
כתב עתמעוף ומעשה במכללת אחוה
כרך14
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

 • ihp
 • הוראה
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • חדשנות
 • לוח חכם
 • למידה
 • מורים
 • מורים ותלמידים
 • שיטות הוראה
 • שינוי חינוכי
 • שינוי טכנולוגי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי