ההכחדה הגדולה מכולן - מבט מחדש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

לפני כ- 250 מיליון שנה אירעה בכדור הארץ שואה אקולוגית שגרמה להכחדה מסיווית של מרבית בעלי החיים בים וביבשה. מאובנים מיקרוסקופיים של נבגי פטריות וצמחים, ששרדו את ההכחדה, התגלו לאחרונה בשכבות סלע מאותה תקופה, והם מאפשרים ניתוח של דגם ההכחדה וההשתקמות של המערכות האקולוגיות הימיות והיבשתיות לאחריה. מה היתה סיבת השואה? ההיו אלה התפרצויות געשיות אדירות שהובילו להתפתחות גשם חומצי?
כותר מתורגם של התרומהThe mother of all extinctions
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)58-65
מספר עמודים8
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך56
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

הערה ביבליוגרפית

שדרוג של מאמר משנת 1998 - פריט מספר 22583257
ההערה נכתבה כך בגליון עצמו

IHP publications

  • ihp
  • געשות
  • היכחדות (ביולוגיה)
  • פלינולוגיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי