התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק

תמר שורץ-זיו, עדית בליט-כהן, מימי איזנשטט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מתאר את התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל. במאמר זה השתמשו המחברות במושג של ליסטר "יכולת פעולה", כדי לנתח את התארגנויות המחאה של נשים על רקע שחיקת מנגנון הדיור הציבורי. המאמר מבוסס על מחקר, שבחן את התהליך שהביאן לגלם יכולת פעולה משותפת לצורך מחאה, והוא מציג כגורמים מניעים להתארגנות, הן את הבנתן של הנשים את המשמעויות כבדות המשקל הגלומות בחסרון דיור והן את היחשפותן למחאה חברתית כאסטרטגיית התנגדות דמוקרטית. עוד לימד המחקר שהמפגש של הנשים עם סוכני מדינת הרווחה הוא זירה המקדמת את תהליך ההתארגנות. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe grassroots of women in need of public housing in Israel: : The choice to struggle
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)123-156
מספר עמודים34
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך106
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: עבודה סוציאלית מודעת-עוני. למאמר קיים תקציר בשפה האנגלית בעמ' xi למאמר קיים תקציר בשפה הערבית בעמ' 227

IHP publications

 • ihp
 • Homeless persons
 • Housing
 • Housing policy
 • Mother and child
 • Motivation (Psychology)
 • Online social networks
 • Poor
 • Protest movements
 • Public housing
 • Sex
 • Social movements
 • Social service
 • Welfare state
 • Women
 • אימהות וילדיהן
 • דיור
 • דיור ציבורי
 • הנעה (פסיכולוגיה)
 • מגדר
 • מדיניות כלכלית -- דיור ושיכון
 • מדינת רווחה
 • מחאה
 • מחוסרי דיור
 • נשים
 • עוני ועניים
 • רשתות חברתיות (באינטרנט)
 • שירותי רווחה
 • תנועות חברתיות

RAMBI publications

 • rambi
 • Public housing -- Israel
 • Poor women -- Israel
 • Protest movements -- Israel
 • Social change -- Israel
 • Housing policy -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי