החריג תופס במה? פסטיבל עכו והפוליטי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחבר מתבונן בפסטיבל עכו לתאטרון ישראלי כפרקטיקה של הפוליטי, שמוגדרת באמצעות החריג. מטרתו המוצהרת של הפסטיבל היא להרחיב את גבולות המדיום ולתת מקום ליצירות "חורגות". בתוך המרחב ה"חריג" שנוצר המחבר מאתר נפח של אפשרויות "חריגות" העוברות נרמול בתוך המערכת ומביאות להקרסת משמעותו של החריג. ככל ארגון ביורוקרטי, מערכת כזו ממסדת אמצעים אינסטרומנטליים שאחראים על הנרמול ומצדיקים אותו. עתה עם הכלת החריג, קשה יותר לזהות את הפוליטי. אל מול מערכת כזו, כך מלמד אותנו המחבר, יפציעו חריגים חדשים שיבקשו לערער על המערכת כדי לחשוף את הפוליטי. והרי זה מה שהמחבר עושה שעצם כתיבת מאמרו. זוהי דוגמה מרתקת לאפשרויות הפעולה של התיאוריה והפרקטיקה זו אל מול זו באופן הדוק. (מתוך הגיליון)
כותר מתורגם של התרומהThe 'Exception" Holds a Stage? : The Akko Festival and the Political
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)123-147
מספר עמודים25
כתב עתתיאוריה וביקורת
כרך34
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • Agitprop theater
  • Arts and society
  • Experimental theater
  • אומנויות וחברה
  • פסטיבל עכו לתיאטרון
  • תיאטרון ופוליטיקה
  • תיאטרון ניסיוני

RAMBI publications

  • rambi
  • Theater -- Israel

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'החריג תופס במה? פסטיבל עכו והפוליטי'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי