כדור הארץ משנה את פרצופו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

כותר מתורגם של התרומהThe earth changes its face
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)66-67
מספר עמודים2
כתב עתמשקפים: רבעון
כרך16
סטטוס פרסוםפורסם - 1992

IHP publications

  • ihp
  • נדידת יבשות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי