האם המושג "מסוכנות" מסוכן?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במהלך שני העשורים האחרונים אנו עדים למגמה הולכת ומתגברת של שילוב מונחים כמו סיכון, מסוכנות, בסיכון והערכת מסוכנות בתחומים שונים. במהלך השנים חלו שינויים במשמעותם של מושגים אלו, במשקלם הסגולי בתוך המדיניות החברתית ובדרך שבה יושמו. השינויים באו לידי ביטוי במיוחד בתקופה המודרנית ובתקופה המודרנית המאוחרת, והושפעו גם מהמעבר ממודל של מדינת הרווחה למודל הכלכלי-הפוליטי של הניאו-ליברליזם. המאמר מתחקה אחר התפתחות שיח המסוכנות, תמורות בשיח, מקומו בצורת הממשליות בתקופות שונת והשפעתו על מדיניות חברתית. המאמר בוחן סוגיות העומדות במרכז הביקורת על מושג המסוכנות ועל דרך היישום שלו, ומצביע על מגמות עכשוויות המציעות נקודות מבט אלטרנטיביות לדרך היישום של המושג (תקציר מתוך המאמר).
כותר מתורגם של התרומהThe Dangerousness of 'Risk'
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)65-88
מספר עמודים24
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך75
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp
  • Economics -- Political aspects
  • Neoliberalism
  • Social policy
  • Welfare state
  • מדיניות חברתית
  • מדינת רווחה
  • מסוכנות (משפט)
  • ניאו-ליברליזם
  • פוליטיקה וכלכלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי