הורתו ולידתו של בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית (1958-1953)

מימי איזנשטט, דוד בר גל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הקמת בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית לוותה במאבקים בשאלת הלגיטימציה של מתן הכרה אקדמית לעיסוק שדימויו בציבור היה בעיקרו פעילות פילנתרופית. האקדמיזציה של ההכשרה לעבודה סוציאלית באה לידי ביטוי בדרישה לכונן לימודים תיאורטיים רלוונטיים, לעסוק ביצירה ובאצירה של ידע באמצעות מחקר וכן להקמת מערכת הכשרה מעשית, שבאמצעותה יוכלו המכשירים עצמם למקצוע להתנסות, בליווי פיקוח מקצועי בהתמודדות עם בעיות חברתיות שבהן יעסקו בעתיד כעובדים סוציאליים עצמאיים. בדיונים ובוויכוחים נטלו חלק ראשי האוניברסיטה, נציגי הג'וינט וראשי משרד הסעד, שהיו מעורבים בפעילות רווחה במדינה הצעירה. המאמר מתעד את תהליך ההקמה כפי שהוא משתקף במסמכים היסטוריים (מתוך המאמר).
כותר מתורגם של התרומהThe Birth of the Paul Baerwald School of Social Work at the Hebrew University of Jerusalem
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)9-27
מספר עמודים19
כתב עתחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
כרך30
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • Social workers -- Training of
  • אקדמיזציה
  • האוניברסיטה העברית בירושלים. בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד
  • הכשרת עובדים סוציאליים

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Social conditions
  • האוניברסיטה העברית בירושלים -- בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

פורמט ציטוט ביבליוגרפי