שינויים טכנולוגיים בהוראה כמעצבים את התפקידים החברתיים של מורות-אימהות

מוריה ויסברגר, יעל גרינשטיין, אינה בלאו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

מקצוע ההוראה הפך תובעני כתוצאה משילוב הטכנולוגיה בתהליכי הוראה, למידה והערכה. שינויים אלה מאתגרים במיוחד בקרב מורות שהן גם אימהות. מטרת המחקר היא להבין כיצד שינויים טכנולוגיים המשולבים במקצוע ההוראה מעצבים את התפקידים החברתיים של מורות-אימהות. נערכו ראיונות חצי-מובנים עם מדגם מגוון של 30 מורות אימהות. מהניתוח עלו נושאים עיקריים הקשורים להיבטים פדגוגיים של שילוב טכנולוגי, פיתוח מקצועי מקוון וסוגים שונים של תקשורת דיגיטלית. בנוסף, הקטגוריות של גבולות מטושטשים, תקשורת רב ערוצית ופחות זמן פנוי היו קשורות לתפקידים החברתיים: מורה ואם. השלכות תיאורטיות ומעשיות נידונות. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהTechnological Changes in the Teaching Profession as Shaping the Social Roles of Mothers-Teachers
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס השישה עשר למחקרי טכנולוגיות למידה
עורכיםאינה בלאו, יורם עשת, אבנר כספי, ניצה גרי, יורם קלמן, תרצה לוטרמן
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
עמודים42-51
מספר עמודים10
כרך16
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP publications

 • ihp
 • Adjustment (Psychology)
 • Computer-assisted instruction
 • Digital communications
 • Mothers
 • Parent-teacher relationships
 • Teacher-student relationships
 • Teachers
 • Teachers -- In-service training
 • Teaching -- Aids and devices
 • Technological innovations
 • אימהות
 • אמצעי עזר להוראה
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • הורים ומורים
 • התמודדות (פסיכולוגיה)
 • התפתחות מקצועית -- מורים
 • מורים
 • מורים ותלמידים
 • שינוי טכנולוגי
 • תקשורת דיגיטלית

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'שינויים טכנולוגיים בהוראה כמעצבים את התפקידים החברתיים של מורות-אימהות'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי