'לימוד המקרא כ'אי-הבנה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

טענתו של מחבר המאמר היא שלפי תכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך, לימוד המקרא בבתי הספר הממלכתיים העל-יסודיים אמור להתנהל בקווים ביקורתיים המיוסדים על כלי מחקר פילולוגיים-היסטוריים. לדעתו, אין זו הדרך הנאותה ללמד את המקרא בבית הספר, הן בגלל ההשלכות התרבותיות והן בגלל הבעיות ההרמנויטיות הנובעות מהכרעה עקרונית זו. המחבר מדגיש שלוש נקודות: ראשית, התעלמותם של כותבי תכנית הלימודים מקיומן של גישות הרמנויטיות שפותחו במחצית השנה של המאה העשרים; שנית, הבעיות הפרשניות העולות מקריאה פשטנית של הטקסט המקראי הדל בפרטים תיאוריים אך רווי מנקודת מבט פרשנית; ושלישית, מעמדם התרבותי של שיעורי המקרא כסוכני החברות היחידים של עולם הידע היהודי בבתי הספר הממלכתיים בישראל. Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהTeaching the Bible as 'Misreading’
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)141-163
מספר עמודים23
כתב עתהגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • פרשנות המקרא
  • פשט (פרשנות המקרא)
  • תנ"ך -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי