Storage stability of blood with unstable glutathione.

A. SZEINBERG, C. SHEBA, A. ADAM

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)265-267
מספר עמודים3
כתב עתIsrael medical journal
כרך17
מספר גיליון11-12
סטטוס פרסוםפורסם - נוב׳ 1958

פורמט ציטוט ביבליוגרפי