הצגת ההיסטוריה המזרחית של יהודי עיראק בתיאטרון לילדים ולנוער

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהStaging the History of Iraqi-Jewry in the Theatre of Children and Youth
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתיאטרון לקהל צעיר
כותר משנה של פרסום המארחאנתולוגיה של מחקר ושיח
עורכיםשפרה שיינמן
מוציא לאורמכון מופת
סטטוס פרסוםהתקבל/בדפוס - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי