הענישה בעבירות איכות הסביבה, בין רטוריקה למעשה

אור קרסין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק בענישה בעבירות איכות הסביבה. המחבר דן במספר שאלות יסוד: מהם השיקולים המנחים את בתי המשפט בבואם לגזור את הדין כנגד עברייני סביבה? כיצד באים שיקולים אלה לידי ביטוי הלכה למעשה בעונשים הנגזרים על ידי בתי המשפט? האם קיימת הלימה בין חומרת העבירות כפי שזו משתקפת ברטוריקה של הפסיקה לבין העונשים למעשה?
כותר מתורגם של התרומהPunishing Offences Against the Environment and Public Health: Rhetoric and Practice
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)433-485
מספר עמודים53
כתב עתמחקרי משפט
כרך23
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

 • ihp
 • Crime
 • Environmental policy
 • Environmental quality
 • Fines (Penalties)
 • Judicial discretion
 • Pollution
 • Punishment
 • Rhetoric
 • Verdicts
 • איכות הסביבה
 • זיהום סביבתי
 • מדיניות סביבתית
 • עבירות
 • עבירות סביבתיות
 • ענישה
 • פסקי דין
 • קנסות
 • רטוריקה
 • שיקול דעת שיפוטי

RAMBI publications

 • rambi
 • Ecology
 • Law -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי