Psalms In/On Jerusalem

Ilana Pardes (עורך), Ophir Münz-Manor (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Psalms In/On Jerusalem'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Arts & Humanities