אנוטציות אישיות ושיתופיות ב-Annoto: תובנות לגבי השתתפות פעילה וסבילה מניתוח תוכן ומכריית נתוני התנהגות בסביבת היפר-וידאו באקדמיה

אינה בלאו, תמר ענבל-שמיר, רועי ירקוני

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

לאחרונה היפר-וידאו התחיל לשמש ככלי להעצמת תהליכי הוראה ולמידה באקדמיה. היפר-וידאו מכיל מאפיינים אינטראקטיביים מגוונים, כמו אינדקס, סימניות, קישורים לחומרי למידה, שאלות רב-בררה ואנוטציות אישיות ושיתופיות. מאמר זה בוחן שלושה קורסים גדולים לתואר ראשון שנכנסו לפיילוט לשילוב פלטפורמת היפר-וידאו Annoto באוניברסיטה הפתוחה. המאמר משלב בין כריית נתונים מהמערכת לניתוח הקלטות וידאו של שיעורים סינכרוניים (15-9 שיעורים בני שעתיים-שעתיים וחצי בכל קורס), עם ניתוח תוכן של אנוטציות שנכתבו על-ידי מרצים וסטודנטים על גבי ההקלטות. נתוני המערכת נותחו ברמת משתמש וברמת הקלטת וידאו. ניתוח התוכן התבסס על מודל קהילות החקר (Community of Inquiry; Garrison et al., 1999; 2010). הממצאים הראו כי בשילוב היפר-וידאו ללא קרדיט, כ-%10 מהסטודנטים בחרו בלמידה פעילה בסביבה, בעוד שאחרים הסתפקו בצפייה בוידאו ובקריאת אנוטציות ללא כתיבה. רוב מוחלט של האנוטציות היו הודעות ותגובות שיתופיות (%73-96) ולא הערות אישיות. למרות ששלושת הקורסים השתמשו בהיפר-וידאו לאנוטציות, שיעור קריאת הודעות יחסית לסטודנטים בממשק, היה גבוה בהרבה בקורס ג'. בהלימה, ניתוח התוכן הראה כי בקורס ג' נמצאו קודים רבים יותר של "נוכחות קוגניטיביות" ו"נוכחות חברתית", בעוד ש"נוכחות הוראתית" הייתה ברמה דומה בקורסים השונים. עם-זאת, בשלושת הקורסים, הדגם השולט באנוטציות היה "שאלת סטודנט-תשובות מרצה", ללא למידת עמיתים או קידום דיון. המאמר דן בהשלכות הממצאים לעיצוב פדגוגי של שילוב היפר-וידאו באקדמיה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהPrivate and Shared Annotations in Annoto: Insights about Active Participation and Lurking from Content Analysis and Learning Analytics of Hyper-video Environment in Academia
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס השלושה עשר למחקרי טכנולוגיות למידה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים22-33
מספר עמודים12
סטטוס פרסוםפורסם - 2018
אירועהאדם הלומד בעידון הטנולוגי : כנס צ'ייס השלושה עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל
משך הזמן: 20 פבר׳ 201821 פבר׳ 2018
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2018/program.html

כנס

כנסהאדם הלומד בעידון הטנולוגי
מדינה/אזורישראל
עיררעננה
תקופה20/02/1821/02/18
כתובת אינטרנט

IHP publications

  • ihp
  • וידאו
  • חינוך גבוה
  • למידת חקר
  • מרצים
  • סטודנטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי