Present absentee: Arab music in Israeli culture

Motti Regev

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)433-445
מספר עמודים13
כתב עתPublic Culture
כרך7
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

RAMBI publications

  • rambi
  • Jewish-Arab relations -- Israel
  • Music -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי