Opinion diffusion and campaigning on society graphs

Piotr Faliszewski, Rica Gonen, Martin Koutecý, Nimrod Talmon

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Opinion diffusion and campaigning on society graphs'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Arts & Humanities

Mathematics