Narrowing social gaps in Israel through high-school and university education

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)63-69
מספר עמודים7
כתב עתEducation and Society
כרך7
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 1990

RAMBI publications

  • rambi
  • Education, Higher -- Israel
  • Education, Secondary -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי