'רוב הטועים במלכות הם טועים': עבודת השכינה בקבלה המוקדמת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בחיבורים רבים של ספרות הקבלה המוקדמת נלווה לתיאור דמותה של הנוכחות האלוהית היהודית הנשית, השכינה, חשש מקיצוץ בנטיעות או מאמונה בשתי רשויות. ביסוד חשש זה עמדה ההנחה שהדגשת היסוד העצמאי בדמותה של השכינה עלולה להוביל לפגיעה ביסוד המונותאיסטי. מטרת המאמר להראות כי אין מדובר בחשש תאורטי-ספרותי שעלה לפני המקובלים אלא בחשש ראלי- היסטורי המשקף מתח תאולוגי שמתוכו ובתוכו נכתבו חלקים מספרות הקבלה המוקדמת. האפשרות שחששם של מקובלים מקיצוץ בנטיעות נבע גם ממתח תאולוגי בן זמנם עשויה לענות על שאלות הנקשרות לעיצוב דמותה של השכינה בספרות הקבלה המוקדמת, והן: מדוע הפיצו המקובלים את האמונה בשכינה - שתפקידה כנוכחות אלוהית נשית גם אם לא הם המציאוהו לא היה מפותח עד ימיהם – בשעה שהביעו חשש ברור כל כך מאמונה זו? וכן מדוע לצד תיאור נרחב של דמותה של השכינה, קבעו כמה מהמקובלים כי השכינה איננה נוכחות אלוהית של ממש, ואין לה דבר משל עצמה? המחבר מבקש להראות שמקובלים רבים לא רק פיתחו את דמות השכינה כנוכחות אלוהית נשית אלא גם ביקשו לשלוט בתפיסות תאולוגיות ומיתיות שנקשרו לדמותה, ושהתפתחו מחוץ לחוגיהם או בשוליהם. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהMost of the Errant Err in Malkhut: The Worship of the Shekhinah in Early Kabbalah
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)319-334
מספר עמודים16
כתב עתתרביץ: רבעון למדעי היהדות
כרך82
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אלוהים
  • זהר (ספר)
  • כפירה וכופרים
  • ספירות (קבלה)
  • פוליתאיזם
  • קבלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי