אפקט הקפיצה: כיצד הפרש מסִפְרִָּי קטן מוביל לשינוי גדול

מירב שהם, שרית מולדובן, יעל שטינהרט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

צרכנים נתקלים לעיתים במידע מספרי לגבי מוצרים, כמו דירוג תכונות או מספרי גרסה. במאמר הזה אנו מראות כיצד שינוי מספרי קטן יותר (בשונה מגדול יותר) עשוי להגדיל את השיפור הנתפס שחל במוצר. מצאנו שכאשר דירוג המוצר או מספר הגרסה השתנה ממספר עשרוני לשלם (למשל מגרסה 2.4 לגרסה 3), המוצר נתפס כאטרקטיבי יותר מאשר אם השינוי הוא בין שני מספרים שלמים (למשל מגרסה 2 לגרסה 3), אף על פי שמבחינה מתמטית השינוי האחרון גדול יותר. האפקט הזה מתרחש כאשר משמעות המידע המספרי אינה ברורה, והצרכנים מנסים להסיק אותה מהמספר עצמו. צרכנים מסיקים כי המספר העשרוני הוא חלק מסקלה מדויקת יותר, שבה המספרים העשרוניים הם ערכי ביניים והמספרים השלמים מסמלים קטגוריות. המעבר מעשרוני לשלם נתפס כדילוג על מספר ערכי ביניים ומעבר לקטגוריה הבאה. אנו מראות כי במצב כזה צרכנים מסיקים שהמוצר השתפר בצורה משמעותית ולכן הוא יותר אטרקטיבי. סדרה של מחקרים בהשתתפות מאות נבדקים מדגימה את התופעה ומדוע היא מתרחשת. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהLeaps and tweaks: How a small numerical difference can have a big impact
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)65-72
מספר עמודים8
כתב עתחידושים בניהול
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • מוצרים
  • מידע
  • מספרים שלמים
  • צרכנות וצריכה
  • שברים עשרוניים
  • תפיסת המספר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי