Guest editorial - navigating in the digital era: Digital literacy: Socio-cultural and educational aspects

Yoram Eshet-Alkalai, Oren Soffer

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר מערכת

שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)1
מספר עמודים1
כתב עתEducational Technology and Society
כרך15
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

פורמט ציטוט ביבליוגרפי