"אלהי ישראל - שר בפני אל": על משמעותה ומקורותיה של מסורת יהודית מיתית מימי הביניים המוקדמים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הרצון להתחקות אחר עקבותיהם של רעיונות יהודיים מיסטיים ומיתיים בתקופת המעבר שבין העת העתיקה המאוחרת לימי הביניים המאוחרים נדון בשורה של מחקרים, ובמאמר קצר זה המחבר מבקש לתרום למגמה זו ולעסוק בעדות טקסטואלית קצרה מאוד שמקורה בימי הביניים המוקדמים, בין המאה השביעית למאה העשירית לספירה. מטרת המאמר להראות שעדות זו, החשובה לעצמה היא עקבה של עולם יהודי מיתי שהתקיים בימי הביניים המוקדמים ושנותרו ממנו שרידים מעטים. מקורה של העדות הנבחנת במאמר הוא בקטע פרשני שחדר לגופם של כמה מנוסחי ספר יצירה. המקור מופיע בכתב יד בן המאה העשירית של ספר יצירה שנשתמר בגניזת קהיר, והיה מוכר גם לר' סעדיה גאון, המביא אותו בפירושו לספר יצירה. מדובר בפירוש לעשרה משמותיו של האל המובאים בספר יצירה. המאמר מתמקד בעיקר בפירוש "אלהי ישראל שר בפני אל". המאמר מתייחס למסגרת היררכית המבחינה בין האל הממונה על עם ישראל כאל עליון ובין בניו או מלאכיו הממונים על אומות העולם.
כותר מתורגם של התרומהGod of Israel – a Prince before God’: On the Meanings and the Origins of a Jewish Tradition from the Early Middle Ages
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)129-142
מספר עמודים14
כתב עתמדעי היהדות
כרך52
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

כרך מיוחד: המיסטיקה היהודית הקדומה

IHP publications

 • ihp
 • Angels
 • Gentiles
 • God
 • God -- Name
 • Sefer Yezirah
 • אלוהים
 • יהודים ואומות העולם
 • יצירה (ספר)
 • מלאכים
 • שמות האל

RAMBI publications

 • rambi
 • Sefer Yezirah -- Criticism, interpretation, etc
 • Mysticism -- Judaism
 • Cairo Genizah
 • God -- Name

פורמט ציטוט ביבליוגרפי