[Frequency of rheumatic heart disease, glutathione instability and thalassemia in children of Kurdish Jews]

T. COHEN, E. GOLDSCHMIDT, Avinoam Adam, Y. MATOTH, E. THEODOR, M. A. SZABO

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)233-236
מספר עמודים4
כתב עתHarefuah
כרך57
סטטוס פרסוםפורסם - 1 נוב׳ 1959

פורמט ציטוט ביבליוגרפי