מרצים, סטודנטים ופייסבוק: בין הסיכוי לבניית קשרים חיוביים עם סטודנטים לבין סיכוני אבדן המוניטין

מאמון אבו-אלהיג'א, אבנר כספי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'מרצים, סטודנטים ופייסבוק: בין הסיכוי לבניית קשרים חיוביים עם סטודנטים לבין סיכוני אבדן המוניטין'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Social Sciences

Psychology