מרצים, סטודנטים ופייסבוק: בין הסיכוי לבניית קשרים חיוביים עם סטודנטים לבין סיכוני אבדן המוניטין

מאמון אבו-אלהיג'א, אבנר כספי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

פייסבוק מאפשרת מפגש מתווך מחשב בין מרצים ובין סטודנטים. למפגש כזה עשויים להיות יתרונות אך גם חסרונות. מחקר זה אמד את המידה בה מרצים וסטודנטים נפגשים זה עם זה בפייסבוק, בחן את תפיסת המרצים לתקשורת מחוץ לכיתה (תמ"ל) עם הסטודנטים בכלל ודרך פייסבוק בפרט, וכן את תפיסת המרצים את פייסבוק כסביבה שמהווה איום על הפרטיות שלהם. לשאלון שהופץ דרך הדואר האלקטרוני ענו 382 מרצים באוניברסיטאות ובמכללות. הממצאים מראים שמרצים שמשתמשים בפייסבוק ויש להם סטודנטים חברים בה, מחזיקים בעמדות חיוביות יותר כלפי תקשורת עם סטודנטים מחוץ לכיתה, מגלים יותר מעורבות בתמ"ל בפועל, וחשים תחושות קירבה גבוהה יותר לסטודנטים מאשר מרצים שאין להם חברים סטודנטים בפייסבוק. מרצים שלא קיימו תמ"ל פיזי, לא עשו זאת גם דרך פייסבוק, משמע – פייסבוק הרחיבה את האפשרות לתקשורת עם סטודנטים לאלו שרוצים בכך, אך לא שימשה דרך חלופית לקיום תמ"ל עם הסטודנטים. עוד נמצא שמרצים בעלי דאגה גבוהה מאובדן הפרטיות שלהם לא אישרו בקשות חברות שהתקבלו מסטודנטים שלהם, שמרו מרחק ונמנעו מקיום תקשורת זו במיוחד דרך פייסבוק, על מנת להגן ולשמור על הפרטיות והמוניטין שלהם. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהFaculty, Students and Facebook: The Challenge for Building Positive Relationships with Students Versus the Risks of Losing Reputation
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע1-ע11
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

  • ihp
  • מרצים
  • סטודנטים ומרצים
  • פייסבוק

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'מרצים, סטודנטים ופייסבוק: בין הסיכוי לבניית קשרים חיוביים עם סטודנטים לבין סיכוני אבדן המוניטין'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי