חשמל, הגברה, קול והקלטה: השיר הישראלי ואסתטיקת הרוק

מוטי רגב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מוסיף מבט על כוחו של מדיום הביצוע עצמו בזיקה לרגע המגע הדרמטי שבין הז'אנר הישראלי המסורתי לבין אסתטיקת הרוק
כותר מתורגם של התרומהElectricity, Amplification, Voice Recording: : 'Israeli Song' and the Rock Aesthetic
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)87-93
מספר עמודים8
כתב עתמחקרי ירושלים בספרות עברית
כרךכ
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

הערה ביבליוגרפית

Jerusalem Studies in Hebrew Literature, Vol. 20

IHP publications

  • ihp
  • Music -- Israel
  • Rock music
  • מוזיקה ישראלית
  • מוסיקת רוק

פורמט ציטוט ביבליוגרפי