חשמל, הגברה, קול והקלטה: השיר הישראלי ואסתטיקת הרוק

מוטי רגב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מוסיף מבט על כוחו של מדיום הביצוע עצמו בזיקה לרגע המגע הדרמטי שבין הז'אנר הישראלי המסורתי לבין אסתטיקת הרוק Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהElectricity, Amplification, Voice Recording: : 'Israeli Song' and the Rock Aesthetic
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)87-93
מספר עמודים8
כתב עתמחקרי ירושלים בספרות עברית
כרךכ
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

הערה ביבליוגרפית

Jerusalem Studies in Hebrew Literature, Vol. 20

IHP publications

  • ihp
  • מוזיקה ישראלית
  • מוסיקת רוק

פורמט ציטוט ביבליוגרפי