Discrete variants of Brunn-Minkowski type inequalities

Diana Halikias, Bo'az Klartag, Boaz A Slomka

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Discrete variants of Brunn-Minkowski type inequalities'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Mathematics