Deep Blue: notes on the Jewish snail fight

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Deep Blue: notes on the Jewish snail fight'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Arts and Humanities

Keyphrases