השוואת תפיסת למידה פורמלית ולמידה א-פורמלית בין סביבת פנים אל פנים ובין סביבה מקוונת

אריאלה לונברג, אבנר כספי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

מחקר זה השווה בין תפיסת הלמידה של מורים שנערכה בשתי סביבות למידה (פורמליות וא-פורמליות) ובאמצעות שני סוגי תקשורת (מקוונת ופנים אל פנים [פא"פ]) ובדק כיצד משפיעה האינטראקציה בין סביבת הלמידה וסוג הלמידה על תפיסת הלמידה. 239 מורים המלמדים בבית ספר יסודיים העריכו את תפיסת הלמידה שלהם בסביבה מקוונת (השתלמות מורים מקוונת, פורום מורים) ובסביבת פנים אל פנים (השתלמות מורים או חדר מורים) באמצעות שאלון מקוון או שאלון "נייר ועיפרון". נמצא אפקט עיקרי לפורמליות: תפיסת הלמידה בסביבת הלמידה הפורמלית, בהיבט הקוגניטיבי ובהיבט החברתי גבוהה יותר מאשר בסביבת הלמידה הא-פורמלית. כמו כן, נמצא אפקט עיקרי לסוג התקשורת: תקשורת מקוונת הביאה לתפיסת למידה קוגניטיבית גבוהה יותר והביאה לרגשות חיוביים יותר מאשר תקשורת פא"פ. נמצאה השפעה משולבת של שני המשתנים על מרכיבי תפיסת הלמידה במרכיבים הקוגניטיביים, הרגשיים- חיוביים והרגשיים שליליים. בנוסף, נמצאו מתאמים חיוביים גם בין מידת ההשתתפות לבין מרכיבים הקוגניטיביים, הרגשיים-חיוביים והחברתיים של תפיסת הלמידה. בעקבות זאת הציעו המחברים מודל המסביר את אפקט ההשתתפות כמשתנה מתווך (מדכא). לפי מודל זה, מעבר להשפעה ישירה של סביבת למידה (פורמלית לעומת א-פורמלית) וסוג התקשורת (מקוונת לעומת פא"פ) על תפיסת הלמידה, הן משפיעות גם על מידת ההשתתפות אשר אף היא בתורה משפיעה על תפיסת למידה. (מתוך המאמר).
כותר מתורגם של התרומהComparing perceived formal and informal learning in face-to-face versus online environments
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים137-143
מספר עמודים7
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • השתלמויות עובדי הוראה
  • למידה
  • מורים
  • סביבה לימודית
  • קבוצות דיון ושיח באמצעות מחשבים
  • תפיסה
  • תקשורת בין-אישית
  • תקשורת מחשבים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'השוואת תפיסת למידה פורמלית ולמידה א-פורמלית בין סביבת פנים אל פנים ובין סביבה מקוונת'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי