מאפייני תלמיד, מורה ובי"ס כמנבאים את הישגי הקריאה הדיגיטלית במבחני ePIRLS: [פוסטר]

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

תקציר

מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון קשרים בין מאפיינים דמוגרפיים של תלמידים, מיומנויות טכנולוגיות של התלמיד והמורה ומאפייני בית הספר, לבין רמת ההישגים בקריאה הדיגיטלית. כמו כן, נבחן האם קיימים הבדלים בקשרים אלו בין ישראל, ארה"ב וסינגפור ובמה הם באים לידי ביטוי. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהCharacteristics of Student, Teacher, and School as Predictors of Digital Reading Achievement in ePIRLS Tests: (Poster)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: אינה בלאו, אבנר כספי, יורם עשת-אלקלעי, ניצה גרי, יורם קלמן, שיר אתגר, תרצה לוטרמן)
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
עמודיםע197 - ע198
כרך15
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

IHP publications

  • ihp
  • מבחני הישגים בינארציים
  • מדיה דיגיטלית
  • קריאה
  • תלמידים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'מאפייני תלמיד, מורה ובי"ס כמנבאים את הישגי הקריאה הדיגיטלית במבחני ePIRLS: [פוסטר]'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי