מגמות שינוי ושימור בחקיקה בתחום בריאות הנפש בישראל: תהליך חקיקתו של החוק החדש לטיפול בחולי נפש

אורי אבירם, צביה אדמון, Malka Ajzenstadt, Arlene Kanter

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהChange and Preservation in Mental Health Legislation in Israel: The Legislative Process of Israel’s new Mental Health Law
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)145-191
כתב עתמשפטים
כרך31
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

Keywords

  • האגודה לזכויות האזרח בישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי