פירוש אנונימי על דרך קבלת גירונה לעשר הספירות

נעמה בן-שחר, צחי וייס

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מראשית המאה ה-י"ג לספירה מתפתחת והולכת סוגה ספרותית ענפה של חיבורים קבליים העוסקים בפירוש לעשר הספירות. סוגה ספרותית זו, שטיבה המדוייק וגבולותיה ממתינים לבירור, מכילה רשימות מפורטות של כינויים, סמלים ותיאורים המתייחסים לכל אחת מעשר הספירות או לרובן. רשימות אלה על שלל כינוייהן וסמלי מהוות מפתח לחשיפת סודות התורה וטיבם של העולמות העליונים. בשנת תרצ"ד פרסם גרשם שלום את מחקרו הביבליוגרפי רב החשיבות 'מפתח לפירושים על עשר ספירות' הכולל מאה שלושים וששה חיבורים מובחנים הדנים כולם בפרשנות לעשר הספירות. המחקר הנוכחי שם לו למטרה ליצור קטלוג חדש ומפורט של פירושים לעשר הספירות. קטלוג זה יבקש לברר את גבולות סוגת הפירושים לעשר הספירות, ויכלול פירושים שגרשם הכיר ופירושים שהוא לא הכיר. במחקר זה המחברים יפרסמו פירושים לעשר הספירות שהמחברים סבורים שהקהילה המדעית עשויה למצוא בהם ענין. במאמר זה הם בחרו להציג פירוש מוקדם שנראה קרוב לקבלת גירונה.
כותר מתורגם של התרומהAn Anonymous Geronese Commentary on the Ten Sefirot
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)159-170
מספר עמודים12
כתב עתקבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית
כרך38
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

כולל תעתיק ונוסח מוער של דפים 72-73 מתוך כת"י פרמה - פלטינה 3481/10.

IHP publications

 • ihp
 • Cabala
 • Hebrew literature, Medieval
 • Indexes
 • Jews -- Spain -- Gerona
 • Manuscripts, Hebrew
 • Scholem, Gershom -- 1897-1982
 • Sefirot (Cabala)
 • יהודי ספרד -- גרונה
 • כתבי יד עבריים
 • מפתחות
 • ספירות (קבלה)
 • ספרות עברית של ימי הביניים
 • קבלה
 • שלום, גרשם -- 1897-1982

RAMBI publications

 • rambi
 • Sefirot (Cabala)
 • Cabala -- Bibliography
 • Cabala -- Manuscripts

פורמט ציטוט ביבליוגרפי