גיל או מדיניות: כיצד גיל תלמידים, מטרות הוראה וסוג הערכה משליכים על איכות תוצרי תכנות חזותי בבתי ספר יסודיים ובחטיבת הביניים?

אביטל קסלר, תמר ענבל-שמיר, אינה בלאו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

במערכות ללמידה פורמאלית הולך וגובר שילוב של סביבות לתכנות חזותי, המאפשרות למידה בהתאם לגישה קונסטרוקציוניסטית. בשנים האחרונות בישראל מתרחב השימוש בסביבת סקראץ' ככלי להטמעת תכנות חזותי בבתי הספר היסודיים ובחטיבת הביניים. לשילוב תכנות חזותי שתי מטרות עיקריות: 1. פיתוח חשיבה מחשובית ו-2 הוראת תכנות כתחום דעת. מחקר זה בחן את תפיסת המורים לקוד לגבי מטרות ההוראה ודרכי ההערכה בתחום חדש זה. כמו כן נבדקו הבדלים באיכות של תוצרי התלמידים בבתי ספר יסודיים ובחטיבת הביניים.
כותר מתורגם של התרומהAge or Policy: What are the Implications of Students' Age, Teaching Goals, and Type of Assessment on the Quality of Visual Programming Artifacts in Elementary and Middle Schools?
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס החמישה-עשר למחקרי טכנולוגיות למידה
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
עמודים122-132
מספר עמודים11
כרך15
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

IHP publications

  • ihp
  • מדידה והערכה בחינוך
  • מחשבים -- לימוד והוראה
  • תוכנות מחשבים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'גיל או מדיניות: כיצד גיל תלמידים, מטרות הוראה וסוג הערכה משליכים על איכות תוצרי תכנות חזותי בבתי ספר יסודיים ובחטיבת הביניים?'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי