A Unique high-school curricula for informatics for grammar schools in Israel

Judith Gal-Ezer, H Habiballa

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)104-113
כתב עתMFI - Matematika-Fyzika-Informatika
כרך16
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

פורמט ציטוט ביבליוגרפי