A remark on discrete Brunn–Minkowski type inequalities via transportation of measure

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'A remark on discrete Brunn–Minkowski type inequalities via transportation of measure'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Mathematics