A quaternionic Nullstellensatz

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'A quaternionic Nullstellensatz'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Mathematics