"130 שנה לראשון לציון"

יונה שפירא, איריס גרייצר, רן אהרנסון, אורנה ארליך, רות קרק, דליה גרפי, בת ציון עראקי-קלורמן, מרדכי בר און, חיים קאופמן, ערן תירוש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
כתב עתעת-מול; עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך224
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

10 מאמרים קצרים, 32 עמ'.

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- History -- War of Independence, 1948-1949
  • Jews, Syrian -- Israel
  • Jews, Yemeni -- Eretz Israel
  • Moshavot
  • Rishon Letsiyon (Israel) -- History
  • Women -- Israel -- Social conditions
  • רוטשילד (משפחה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי