תשמישי הנפש: הדפסת ספרים קטנים והמקום הריטואלי היהודי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר מבקש לעמוד על תופעה הכרוכה בהשפעת הדפוס על מקום הריטואלי היהודי – הוספתן של תפילות וזמירות בראשית הדפוס לסדר התפילה, בסידורים הנדפסים, באמצעות ספרונים המיוחדים לכך ובחיבורים נוספים. המאמר מבקש להראות כיצד הימצאותם של ספרים וספרונים מודפסים בעת החדשה המוקדמת אפשרה התפתחויות ושינויים בזמן הריטואלי, במרחבים הריטואליים ובמקומות הריטואליים היהודיים, בין היתר סביב מיטת החולה הנוטה למות.
כותר מתורגם של התרומהSolace of the Soul: : Printing Small Books and the Jewish Ritual Place
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחדרך ספר
עורכיםאבריאל בר-לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר, אברהם ריינר
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורכרמל
עמודים299-314
מספר עמודים16
מסת"ב (מודפס)9789657778845
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

שער שלישי: סוגות, עריכות ומהדורות.

IHP publications

  • ihp
  • דפוס
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה
  • טקסים דתיים
  • נוסח תפילה (יהדות)
  • ספרים -- היסטוריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי