תשובה ל"בעיות בהרחבת מודל בוהר לאלקטרון בשדה מגנטי"

Yosef Verbin, Adi Rosen

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתתגובה / דיון

כותר מתורגם של התרומהAbout Problems of Applying the Bohr Model for an Electron in a Magnetic Field
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)59-60
כתב עתתהודה: עלון למורה לפיסיקה
כרך22
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 3 יוני 2001

פורמט ציטוט ביבליוגרפי