תרבות פופולרית

Motti Regev

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחזמן יהודי חדש:
כותר משנה של פרסום המארחתרבות יהודית בעידן החילוני
עורכיםדן מירון, חנן חבר
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורכתר
עמודים281-283
כרך3
מסת"ב (מודפס)9650715363
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

פורמט ציטוט ביבליוגרפי