תקשורת : טכנולוגיה, חברה, תרבות: מקראה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'תקשורת : טכנולוגיה, חברה, תרבות: מקראה'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Social Sciences