תקשורת : טכנולוגיה, חברה, תרבות: מקראה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

מטרת הקורס היא להצביע על ההקשרים הטכנולוגיים, חברתיים, ותרבותיים בהם נטועים אמצעי התקשורת. ההנחה העומדת בבסיס הקורס היא כי אמצעי התקשורת – מהכתב עד האינטרנט – הם בראש ובראשונה מדיה חומריים, טכנולוגיות. לטכנולוגיות הללו יש היסטוריה וסוציולוגיה: הן נולדו בהקשרים חברתיים וחומריים מסויימים, עוצבו בידי שחקנים חברתיים שונים, וכרוכות בשינויים עמוקים בחיי היומיום ובמבנה החברתי. הקורס זה מפנה את המבט לאמצעי התיווך עצמם. התבוננות כזאת מעלה שאלות כגון: באילו נסיבות פותחו טכנולוגיות התקשורת? כיצד ניתן להבין את ההיסטוריה של פיתוחים אלו? מה הזיקה בין ההיסטוריה של אמצעי התקשורת ובין ההיסטוריה החברתית בכלל? ואלו השפעות היו לטכנולוגיות תקשורת שונות על המבנה החברתי, הכלכלה, הפוליטיקה, התרבות, והקהילה? הקורס, אם כן, מציב את שאלת הזיקה ההדדית בין טכנולוגיות תקשורת ובין ארגון חברתי במרכזו. לא ניתן לחשוב על חברות מודרניות – מורכבות, דמוקרטיות, קפיטליסטיות, מדעיות ,וטכנולוגיות – ללא אמצעי התקשורת שלהן. אחת הטענות ההיסטוריות שתלווה את הקורס היא כי אנו חיים כעת לראשונה בהיסטוריה האנושית בעידן בו טכנולוגיות התקשורת והמידע הן גם הפרדיגמה הטכנולוגית הדומיננטית בחברה. --
כותר מתורגם של התרומהCommunication: Technology, Society and Culture
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

Course book reader

Keywords

  • Telecommunication systems -- Technological innovations
  • Communication -- Social aspects
  • Mass media -- Social aspects
  • Communication and culture
  • Internet -- Social aspects
  • מערכות תקשורת -- חידושים טכנולוגיים
  • תקשורת -- היבטים חברתיים
  • אמצעי התקשורת -- היבטים חברתיים
  • תקשורת ותרבות
  • אינטרנט -- היבטים חברתיים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'תקשורת : טכנולוגיה, חברה, תרבות: מקראה'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי