תפקיד הקשב בהבנת טקסטים דיגיטליים אצל אנשים עם וללא הפרעת קשב

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

הבנת הנקרא היא תהליך מורכב שבו הקוראת יוצרת ייצוג מנטלי קוהרנטי של הטקסט בזיכרון על ידי יצירת קשרים סמנטיים בין רעיונות בטקסט לבין ידע קודם. חוקרים רבים הדגישו את חשיבות אוצר המילים והזיכרון לבנייה של הייצוג המנטלי ואילו תפקידו של הקשב המתמשך בהבנת הנקרא טרם נחקר בצורה מעמיקה. המחקר הנוכחי בדק כיצד נבדקים ונבדקות עם וללא הפרעת קשב הבינו טקסטים דיגיטליים ובדק את התרומה היחסית של הקשב המתמשך בהשוואה לתרומה של אוצר מילים וזיכרון לניבוי הבנת הנקרא. ממצאי המחקר הראו שלנבדקים ונבדקות עם הפרעת קשב היה קושי בקשב מתמשך והם הבינו פחות טוב טקסטים דיגיטליים מאשר נבדקים ונבדקות ללא הפרעת קשב. בנוסף, קשב מתמשך היה המנבא היחיד של הבנת הנקרא כשנבדקה התרומה של קשב מתמשך, אוצר מילים וזיכרון מעבר לקבוצה. המחקר מצביע על תפקידו החשוב של הקשב המתמשך בהבנה של טקסטים דיגיטליים ומציע לבחון כיצד היבטים שונים של טקסטים דיגיטליים עשויים להשפיע על מעורבות הקשב המתמשך בקריאה. בנוסף, המחקר קורא לשלב את הקשב המתמשך במודלים תיאורטיים של הבנת הנקרא ואף בהערכה ובטיפול בילדים ובמבוגרים עם וללא הפרעות קשב, שמתקשים בהבנת הנקרא. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: דורית אולינק-שמש, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, יעל סידי, יורם עשת-אלקלעי, יורם קלמן, איל רובין)
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
עמודים18 (2023), 70ע-74ע
מספר עמודים57
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • אוצר מילים
  • הבנת הנקרא
  • הפרעות קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות
  • זיכרון
  • טקסט דיגיטלי
  • מידע באמצעים אלקטרוניים
  • קשב
  • קשב מתמשך

פורמט ציטוט ביבליוגרפי