תפקידן הפונקציונלי של דיאגרמות בתכנון ובפיתוח תכניות לימודים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)111-123
מספר עמודים13
כתב עתהלכה למעשה בתכנון לימודים
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

IHP publications

  • ihp
  • דיאגרמות
  • תוכניות לימודים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי