תפיסות סביבתיות בתכנון הארצי-לאומי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המערכה בין שוחרי איכות הסביבה לבין תכניות הפיתוח של הממשלה היא דוגמה מאלפת לקונפליקט בין שיקולים תכנוניים המשתייכים לאתוס ההיסטורי של התכנון בישראל, לבין סוג חדש של שיקולים אשר הולכים וזוכים למקום במסגרת תכניות המתאר האחרונות. הצורך בעדכון עקרונות התכנון לטווח ארוך הפך להכרח. מאז שנות השמונים ישראל אינה עוד מדינה קטנת אוכלוסייה "ריקה" ו"דלילה", המבצרת את קיומה ואת ביטחונה במדיניות מרחבית. כיום המדינה ניצבת בפני בעיות בוערות, ובהן הצפיפות הגבוהה (ישראל היא אחת המדינות המפותחות הצפופות ביותר) והפגיעה בערכי הטבע. תפיסות תכנויות כ"כיבוש השממה" נתפסות כפגיעה בטבע, ו"קידוש החדש" נתפס כפגיעה באתרים הראויים לשימור ובשכונות הראויות לשיקום
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)66-111
מספר עמודים46
כתב עתקרקע
כרך56
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • אדריכלות ובנייה -- היבטים סביבתיים
  • ישראל אלפים עשרים (תוכנית)
  • מדיניות התכנון הפיזי
  • פיתוח בר-קיימה
  • שרון, אריה (ארכיטקט)
  • תוכניות מתאר ארציות
  • תכנון ערים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי