תעודה: "אנו והפראים" - יהודים ומוסלמים בתימן השבטית ובארץ ישראל

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחברת מנתחת תעודה היסטורית שעוסקת ביהודי תימן. היהודים היוו בתימן עדה שחיה ביחסי חסות ובמעין ברית עם החברה השבטית הערבית. מעבר להסדר היחסים על פי המשפט האסלאמי ההלכתי, הושתת דו קיום בן מאות שנים בין יהודים לערבים בתימן על הנוהגים השבטיים האסלאמיים המקומיים (ה"ערף"). התעודה משקפת את מרקם היחסים היהודי האסלאמי הזה באמצעות פרשה בענייני אישות, ומרחיבה את הסיפור כפי שהתגלגל בעקבות העלייה לארץ ישראל. המפגש בין המסורת המשפטית בדיני אישות ומסורות נוספות שהביאו יהודי תימן מארץ מוצאם, לבין המערכת ההלכתית הרבנית שנבנתה בארץ ישראל, מדגיש ממד חשוב בתולדות היהודים בעת החדשה (התקציר מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)54-61
מספר עמודים8
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך92
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

  • ihp
  • יהודי תימן
  • יהודים וערבים
  • מכתבים ואגרות היסטוריים
  • נישואים
  • נישואים (הלכה יהודית)
  • תימן -- חברה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי