תסמונת "סוף האלף"? ישראל לקראת שנת 2000: [מאמר ביקורת]

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירהביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)433-437
מספר עמודים5
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרךל"ח
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: ליסק, משה וקני-פז, ברוך (עורכים). ישראל לקראת שנות האלפיים - חברה, פוליטיקה ותרבות

IHP publications

  • ihp
  • מדיניות כלכלית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי