תנועות נשים במזרח התיכון בין מלחמות העולם

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהWomen's Movements in the Middle East between the World Wars
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהמזרח התיכון בין מלחמות העולם
כותר משנה של פרסום המארחאסופת מאמרים
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים305-319
כרך5
מסת"ב (מודפס)9650606459
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

פורמט ציטוט ביבליוגרפי